Dom Adaptacyjny "Uniwersytet Leśny"

"Wierzę, że człowiek może się odrodzić do prawdziwego i godnego życia w każdym momencie swojej egzystencji"

Thomas Merton


Numer konta: PEKAO S.A. III O/WARSZAWA FILIA NR 2 W ZĄBKACH
Nr: 57 1240 1040 1111 0010 0142 2718


powered by www.hollywoodwwwstudio.com