Dom Adaptacyjny "Uniwersytet Leśny"

"Niech wysiłek naszego życia choć w niewielkim stopniu pomniejszy ogrom ignorancji, poniżenia i biedy na tej pięknej ziemi"

Lila Morawska 
za G. Eliot 


powered by www.hollywoodwwwstudio.com