"Niech wysiłek naszego życia choć w niewielkim stopniu pomniejszy ogrom ignorancji, poniżenia i biedy na tej pięknej ziemi"

Lila Morawska 
za G. Eliot